INFORMATIE IVM CORONAVIRUS: telefonisch advies en het maken van afspraken


Beste patiënten,


We maken ons wat zorgen dat in deze vreemde Corona-tijden, sommige patiënten noodzakelijke zorgen zouden uitstellen om diverse redenen: omwille van angst om buiten te komen, om de praktijk niet te belasten…

Het klopt dat we proberen om alle zieke patiënten zoveel mogelijk telefonisch verder te helpen om de verspreiding van het virus via de praktijk tegen te gaan. 015/20.76.30, bij voorkeur tussen 8.30h en 11.30h of tussen 12.30h en 15h (dus U mag zeker bellen buiten het telefoonuurtje)

We willen benadrukken dat vragen in verband met uw of andermans gezondheid nooit als een onnodig telefoongesprek zal worden gezien. Ook kunnen we telefonisch steeds een inschatting maken of u toch onderzocht moet worden, ook al heeft u geen attest nodig.


Het klopt dat u als patiënt momenteel tijdelijk zelf geen afspraken online kan maken, maar er zijn dagelijks verschillende artsen aanwezig in de praktijk om noodzakelijke zorg zoveel mogelijk te laten doorgaan. Hieronder verstaan we niet alleen acute pijnklachten, maar onder andere ook de opvolging van diabetische patiënten, hart en vaatpatiënten…

Aarzel zeker niet om de praktijk telefonisch te contacteren als u normaal gezien deze periode een opvolgafspraak zou inboeken of als u (zelfs milde) klachten ervaart. We bekijken dan telefonisch of een afspraak, huisbezoek of telefonische opvolging gepland moet worden. We boeken de afspraken op de praktijk ook zo gespreid mogelijk in, opdat we voldoende hygiënische maatregelen kunnen treffen. 

Ook 's avonds of tijdens het weekend kan u steeds beroep doen op een arts via 1733!


Zorg goed voor mekaar, en hou vol!


Met vriendelijke groeten,


Huisartsenpraktijk Katelijnestraat
Welkom op onze website!

U vindt hier allerhande nuttige informatie over onze praktijk: wie we zijn, wat we doen, de openingstijden van de praktijk, informatie over de wachtdienst, ...


Dr. Griet Van Paemel, Dr. Katrien Winkelmans, Dr. Eva De Meyer, Dr. Machteld Hofmans, Dr. Emma De Belder en Dr. Kaat Dom


Graag vragen wij u om steeds uw elektronische identiteitskaart mee te brengen   

Ook voor kinderen hebben we de gegevens van de kids-ID of ISI+ kaart nodig 

 

Betaal bij voorkeur met bancontact


Op 1 september 2019 startte Dr. Emma De Belder in onze praktijk als HAIO (huisarts in opleiding). Zij vervangt Dr. Tim Van Geenhoven.

Vanaf 1 oktober 2019 verwelkomen we Dr. Kaat Dom in ons team. Zij combineert gedurende een maand haar praktijk in Halle-Zoersel met een aantal raadplegingen in onze praktijk en zal vanaf 1 november 2019 voltijds in Mechelen werken.   


Nieuw uurrooster vanaf 1/11/19, vanaf 23/03/20 kan dit rooster tijdelijk afwijken ikv Corona-maatregelen


MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG


Voormiddag

Dr. Hofmans

Dr. Van Paemel

Dr. Winkelmans

Dr. De Meyer

Dr. Van Paemel

Dr. Winkelmans

Dr. De Belder

Dr. De Meyer

Dr. Dom

Dr. Dom

Dr. Hofmans

Dr. Van Paemel

Dr. De Meyer

Dr. Hofmans

Dr. Winkelmans


Namiddag

Dr. De Belder

Dr. De Meyer

Dr. Hofmans

Dr. Dom

Dr. Hofmans

Dr. Winkelmans om de 2w

Dr. Dom

Dr. Van Paemel

Dr. De Belder

Dr. Dom

Dr. Winkelmans

Dr. De Belder

Dr. De Meyer

Dr. Dom


Avond

Dr. De Belder

Dr. De Meyer

Dr. Van Paemel

Dr. Dom

Dr. Hofmans

Dr. Winkelmans

Dr. De Belder

Dr. Van Paemel

Dr. De Meyer

Dr. Hofmans

Dr. Winkelmans om  de 2w

Dr. De Belder

Dr. Dom

Dr. Winkelmans om de 2w


Lees zeker de rubriek 'Belangrijk' voor onze afspraken rond een vlotte praktijkwerking